Reklamace a záruka

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.   

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

Reklamaci kupujícího, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody řeší kupující s dopravcem při převzetí, prodávající doporučuje kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě)

- opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem

- škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněnou uživatelem

- škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací

Při zjištění zjevné vady nás musíte písemně informovat (e-mailem na shop@gastroelegance.cz) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží, nebo bez odkladu telefonicky na čísle +420 720 995 104. V oznámení musí kupující uvést co nejpřesněji, o jaké zjištěné vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a také průvodní dopis s popisem reklamace. Nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, Vás budeme informovat o postupu a vyřízení.

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu je dle občanského zákoníku 24 měsíců od převzetí zboží.

Vrácení zboží 

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy je dostupný ZDE

Zboží pošlete na adresu:

Acritudo  s.r.o.

Milady Horákové 852/82

107 00 Praha 7

Česká republika
 

 


Produkt byl přidán do srovnání produktů!